Leed Gold Sertifikası Sizde kazanın çevrenizde Yeşil bir sayfa Sizede çevrenizde Başka bir dünya
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Sertifikası Nedir?

Çebi Natura Green Office'in sahibi olduğu LEED sertifikası, yeşil binalar konusunda kalite ve başarının bir işaretidir. LEED sertifikası, daha sağlıklı, daha üretken mekanlarla birlikte enerji ve kaynak etkinliği teşvik edilen binaların çevre üzerindeki streslerinin azaltılması ve genel zaruri giderlerden tasarruf edilebilmesi anlamına gelmektedir. Fortune 100 listesinde yer alan şirketlerin %88'i LEED'i kullanmaktadır. LEED sertifikasına sahip binalar bir yandan yenilenebilir temiz enerjiyi teşvik ederken, diğer yandan para ve kaynak tasarrufu sağlarlar ve sakinlerinin sağlıkları üzerinde pozitif etki yaparlar. Sürdürülebilir Araziler

Çebi Natura Green Office için su kaynaklarından uzak, birinci dereceden tarım arazisi olmayan, koruma altına alınmış canlı türlerinin yaşamadığı, sel riski taşımayan bir saha seçilmiştir. Çebi Natura Green Office alanı daha önceden geliştirilmiş bir arazi olmasıyla birlikte insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en az 10 temel servise yürüme mesafesi uzaklıktadır ve yerleşim alanlarının merkezindedir. Çebi Natura Green Office toplu taşıma duraklarına yürüme mesafesindedir. Düşük emisyonlu araç kullanımını desteklemek için otoparklarda prestijli alanlar düşük emisyonlu araçlar için ayrılmıştır. Yerel yönetmeliklerce gerekli tutulan minimum otopark sayısı aşılmayarak, alternatif ulaşım araçlarının kullanılması desteklenmiştir. Otoparklar bodrum katlarında oluşturularak, sert peyzaj alanlarından otoparklardan kaynaklanacak ısı adası etkisi azaltılmıştır. Buna ek olarak, açık renkli çatı malzemeleri kullanılarak çatı malzemelerinden kaynaklanan ısı adası etkisinin azaltılması hedeflenmiştir. Işık kirliliğini önlemek için dış aydınlatma armatürleri dar açılı seçilmiş ve arazi sınırından dışarıya ışık kaçışı önlenmiştir. Kiracılar için binayı anlatan ve yeşil bina tasarımlı inşaat kriterlerini içeren bir rehber hazırlanmıştır. Su Verimliliği

Su tasarruflu armatürler kullanılarak bina genelinde %42 su tasarrufu sağlanmıştır. Enerji ve Atmosfer tüm binada test ve devreye alma prosesiyle projeye uygun bir uygulama yapılmış ve sahada yanlış uygulamaların önüne geçilmiştır. Enerj verimli bir tasarım yapılarak ve malzeme satın alımlarında enerji verimli ürünler tercih edilerek, %28 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Toplam bina enerji tüketiminin %4'ü güneş enerjisinden (Fotovoltaik Paneller) karşılanmaktadır. Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde kloroflorokarbon bazlı soğutucu akışkanlar kullanılmamaktadır. Ozona ve küresel ısınmaya etkisi az olan soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır. Tüm binada enerji ölçümleri sistemler bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Kiracılar kendi enerji tüketimlerini izleyebilmektedirler. Malzeme ve Kaynaklar

Her katta herkesin kolaylıkla ulaşabileceği alanlara kağıt, karton, metal, plastik ve cam için atık kutuları yerleştirilmiştir. Malzeme maliyetinin en az %20'si geri dönüştürülmüş malzeme maliyetini oluşturur. Böylece geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına destek verilmiştir. Malzeme maliyetinin en az %20'si yerel malzeme maliyetini oluşturur. Böylece ulaşımdan kaynaklanan karbon salınımı azaltılmıştır. Yaşam alanlarının %90'ı konfor dahilinde gün ışığı ve manzara almaktadır. İç Mekan Kalitesi

Bina içindeki tozu ve kirliliği önlemek için bina girişlerinde 8 m uzunluğunda paspas bulunmakta, klima santrallerinde F7 filtre kullanılmakta ve içerisinde kimyasal bulunan mahallerde negatif basınçlandırma yapılmaktadır. Binaya, ilgili standartlarda belirtilen değerlerden %80 daha fazla taze hava verilmiştir; böylece iç mekan hava kalitesi arttırılmıştır. Kişi sayısının yoğun olduğu mahallere CO2 sensörleri yerleştirilmiştir. Klima santralleri şantiye esnasında toza ve pisliğe karşı korunmuştur. Bina içinde kullanılan tüm yapıştırıcıların ve dolgu malzemelerinin VOC (Uçucu Organik Bileşik) değerleri sınır değerlerin altındadır. Bina içinde kullanılan tüm boyaların ve kaplamaların VOC (Uçucu Organik Bileşik) değerleri sınır değerlerin altındadır. Bina kullanıcılarının en az %50'sinin sıcaklık kontrolüne ulaşım imkanı vardır. Mahal sıcaklıkları standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.